Home Любопитно Течни торове – витамини за растенията

Течни торове – витамини за растенията

1337
0
SHARE

За да се получат високи и устойчиви добиви от културните растения, наред с другите вегетационни фактори те трябва да имат на разположение достатъчно хранителни вещества. Усвояването им от растенията се изменя в широки граници в зависимост от външните условия. При приближаване на температурата към биологичния оптимум за развитие на растенията се засилва и темпът на усвояването на хранителните вещества. Растенията постоянно извличат чрез корените си макроелементи (азот, фосфор, калий, калций, магнезий, желязо, сяра) и микроелементи (бор, мед, манган, цинк).

Отделните видове и сортове културни растения употребяват различни количества от основните хранителни елементи – азот, фосфор и калий. В почвата невинаги има достатъчно хранителни вещества, достъпни за културните растения и това налага торенето.

Наред с гранулираните торове през последните години широко приложение намират и течните торове. Листното торене е необходимо и полезно мероприятие в съвременните технологии за отглеждане на растенията. С най-добра ефективност и усвояемост са комплексните течни торове. Те доставят на растенията микроелементи в лесно усвоима форма и макроелементи в количество, което е достатъчно да активира процеса на обмяна на веществата. Течните торове са разтвори, разработени за специфични нужди на отделни култури.

Младите растения усвояват хранителните елементи по-бързо и по-ефикасно при листното торене. Листната маса и репродуктивните органи се развиват и оформят по-бързо. Всичко това води до по-интензивна фотосинтеза и корените поглъщат повече от внесените в почвата торове. Залага се по-висок добив с по-добро качество.

В течните торове съотношението на макроелементите – азот, фосфор, калий и концентрацията на микроелементите са оптимално подбрани, за да отговарят на изискванията на фазите на интензивен растеж. Така например в практиката е доказано, че правилното им приложение води до по-високо качество на пшеницата и ечемика, по-високо съдържание на сухо вещество в зеленчуците, по-качествени и с високо захарно съдържание плодове. Специализираната модификация за третиране на бороволюбиви култури – захарно цвекло, слънчоглед, пипер, рапица и други, е предназначена да задоволи потребностите на тези култури във важни фази от тяхното развитие. Така се постига получаване на качествена продукция – повишено съдържание на сухо вещество, захари, масленост.

Листното подхранване не замества основното торене, а само го допълва. Всички течни торове са разработени със специфично съдържание. Има подбрани комбинации за различните култури – например за царевицата е добавен цинк; за дините – желязо в макроелементите и магнезий в микроелементите; добавеният молибден оптимизира процеса на формиране на репродуктивните органи на слънчогледа и подобрява оплождането му.

При течните торове за житни култури със слята повърхност ефектът им при спазване на технологията води до повишаване на продуктивните стъбла и увеличаване на добива и подобряване качеството на зърното.

LEAVE A REPLY