Home Новини Принцип на работа на биогаз инсталациите

Принцип на работа на биогаз инсталациите

1777
0
SHARE

Сега когато се обръща голямо внимание за опазване на природата и икономично изразходване на природните ресурси все повече и повече се изобретяват различни методи и технологии, отговарящи на тези изисквания.

Биогаз инсталациите са именно такова откритие. С използването им хората са на едно мнение, че е най-целесъобразно да се ползва газ с биологичен произход. Трябва да отбележим, че човечеството в няколко района на планетата вече отдавна използва газ от естествен екологичен произход.

Като за начало да погледнем какво представлява самия биогаз. Биогаз – това е газ, имащ биологичен произход, т. е. получен в резултат на жизнената дейност на бактериите и микроорганизмите. Така се получават два вида газ – биогаз и биоводород, защото е резултат на различна ферментация на биомасата – водород и метан.

Не е трудно да се досетим, че биогаз се получава от метановата ферментация. Метановата ферментация настъпва благодарение на разграждането на биомасата, в което участват три вида бактерии, всяка група от които се храни с продукти от жизнената дейност на предходната. Трите групи са: хидролитични, кислородни и метанообразуващи бактерии. Така биогаза е продукт не само на метанообразуващите бактерии.

За производството на биогаз могат да се използват различни отпадъци от селскостопанските култури, птичи тор, оборски тор, отпадъци от рибното и други производства и други.

Биогаз инсталациите се състоят от следните елементи: подготвителен контейнер, в който може да има специален миксер за смилане на изходния материал. Това зависи от вида на биогаз инсталациите. След като е готова суровината, тя се отправя в биогазовия реактор с помощта на специална помпа. Има реактори с подготвителен контейнер, но има и без такъв. Може да има само един реактор към инсталацията, а могат да бъдат и няколко.

Ако реакторът има възможност да работи целогодишно, то той се подсигурява с нагревател, за да се поддържа оптимална за работата на бактериите температура. Нормалната температура за разграждането е от 37 до 38 градуса.

Освен това биогаз инсталациите са оборудвани с блоk за управление, система от тръбопроводи за извеждане на газа, контролиране налягането на газа на изхода, а така също може да има водно или газово отопление, ако е необходимо.

Благодарение на строителството и организацията на работа на биогаз инсталациите се получава не само екологично чисто гориво, но и органични отпадъци, които могат да се ползват като качествени торове в селското стопанство.

LEAVE A REPLY