Home Новини Приложение на хербицидите на тревни площи

Приложение на хербицидите на тревни площи

1695
0
SHARE

Много от съвременните хербициди съдържат химически вещества, благодарение на които имат двойно или тройно действие. Например някои съчетания в хербицидите действат на мъховете, а препаратите, съдържащи азотни вещества, притежават свойството да засилват зеления цвят на тревата. Някои препарати съдържат микроелементите магнезий и желязо.

При прилагането на хербицидите е необходимо да се изчака тих, топъл ден. При силен вятър могат да пострадат културните растения, а проливен дъжд наскоро след третирането ще намали ефекта на препарата.
Третирането да се прави от 1 – 3 дни след коситбата на тревната площ, на суха трева в период на растеж. Почвата трябва да е влажна.

Прахообразните хербициди се разпределят по повърхността на моравата с помощта на механичен разпределител.

Преди използването на препаратите трябва да се прочете внимателно инструкцията за приложението им.
За усилване действието на течните препарати и подобряване цвета на тревата може да се добави течен тор.
Да не се коси тревата най-малко 3 дни след обработката с препарати. Голяма част от плевелите загиват след първото третиране с препарати. За унищожаване на останалите плевели след 6 седмици третирането трябва да се повтори.

Съдържащото се в препарата активно вещество прониква чрез листата и бързо се разпространява по всички части на растението. Чувствителните растения отначало започват да растат, листата се накъдрят, а после растенията умират.

Някои неопитни градинари се разочароват като не виждат бърз ефект от третирането, но ефекта може да настъпи след 2 – 6 седмици.

Предимството на препаратите с избирателно действие се изразява в това, че те унищожават напълно растенията, а не само да действат на листата.

При правилно прилагане на препаратите за унищожаване на плевелната растителност те са безопасни за хората, животните и културните растения. При обработка на тревните площи следва да се спазват обикновените мерки за безопасност: да се следи препарата да не попадне във воден басейн, да не се пущат домашни животни на тревната площ по време на обработка.

Да се работи с подходящо защитно облекло, ръкавици и маска. След завършване на работата да се измият добре ръцете и лицето.

Градинските растения могат да пострадат, ако върху тях попаднат хербициди. За това помислете как да ги защитите. Старайте се капка препарат да не попадне на културните растения, особено внимателни бъдете около оранжериите.

Пръскачката, лейката или разпределителя, които ползвате само за обработка на растенията с химически препарати, щателно да се измият след използване. Съхранявайте опаковките на отдалечени и затворени помещения, без достъп на деца до тях.

LEAVE A REPLY