Home Новини Периодичност при почистване на септични ями

Периодичност при почистване на септични ями

704
0
SHARE

Честотата на почистване на септичните ями зависи от интензивността на тяхното използване (от броя на хората, обитаващи жилището) както и от обема им.

Периодичността на изпомпване на утайката, подмяна на филтрите, почистване и промиване елементите на устройствата, попълване количеството бактерии, а така също и обслужване на филтрационното поле може да варира от половин година до 5 години в зависимост от техническата характеристика на конкретната септична яма.

Почистването на септичните ями позволява ефективно да да се отдели утайката от биореактора. Специалистите за тази цел използват специализирани препарати, които отлично се справят даже с мазните отлагания. Почистването частите на агрегата се извършва през 1,5 – 2 години и пак зависи от интензивността на тяхното използване.

В процеса на използване на септичната яма се получават отлагания на утайка и други отпадъчни продукти по стените и дъното на устройството. Това е основна причина за излизане от строя на агрегата, тъй като утайката запушва, а понякога и напълно прекъсва каналната система на филтрацията. За две години постоянно използване отлаганията в ямата достигат критични нива, които на свой ред повреждат агрегата.

Почистването на септичните ями е свързано и с обработка на филтриращите материали. За тази процедура е невъзможно да се определи конкретно периодично обслужване.

Първото почистване или замяна на филтъра може да се наложи след няколко години активна работа на устройството. Като не се съобразяваме с това се препоръча периодично да се прави преглед и диагностика (приблизително веднъж в годината) с цел своевременно откриване и отстраняване на неизправности.

Специалистите с тест и замерване могат да определят максимално точно състоянието на филтриращите елементи и навреме да се предприемат необходимите мерки за сервизно обслужване.

Изпомпването на утайката е най-важната дейност при почистване на септичните ями. От честото изпомпване на утайката зависи правилната работа на системата и срока на нейното ползване. Процедурата се изпълнява със специализирана машина. Изпомпването се прави обикновено веднъж за 2,5 – 3 години. Периодичността на почистване зависи от обема на устройството.

Ако не се следи за работата на полето за филтрация, то битовите отпадъчни води могат да попаднат в почвата и да нанесат значителни вреди на околната среда. За това проверката на тръбите, почвените филтри, а така също професионалното обслужване на филтрационното поле е необходимо да се правят минимум веднъж на 1,5 – 4 години.

Може да се сключи договор за периодично сервизно обслужване с фирма за почистване на септични ями.

LEAVE A REPLY