Home Уютен дом Правилното решение – професионален домоуправител

Правилното решение – професионален домоуправител

49
0
SHARE

В съвременния град една нова професия става много популярна и това е така нареченият професионален домоуправител. Функциите на тази професия се възлагат на мъже, тъй като те разбират в по-голяма степен от различни проблеми от битово естество.

Длъжността на назначения за професионален домоуправител изисква като начало той да изготви правилник за вътрешния ред на сградата, в случай, че до този момент такъв не съществува. В него се вписват часовете за отдих, както и забраните за шумове. Именно този професионален домоуправител е длъжен и да съставя протоколи в случай, че е налице нарушение на споменатия правилник.

Той е длъжен също така да вписва всякаква информация в регистъра – домовата книга, както и да съхранява всичката документация. Той изготвя също така отчети за финансовото състояние – относно събрани месечни такси, сведение за наличието на некоректни съседи, които не заплащат таксите, като в тези случаи той известява за това с бележка на видно място, и ако не се заплати сумата от длъжника, подава съответното заявление, а в последствие протокол за осъждане, след съгласуване и с Общото събрание на сградата.

При наличие на професионален домоуправител той надзирава извършването на ремонтните дейности в жилищната сграда, които се извършват от трети лица, а самият той периодично извършва различни прегледи, за да установи дали няма евентуални належащи за ремонт дейности. Също така, при наличие на асансьор в сградата, той следи за неговото действие, и при наличие на проблем се свързва с фирмата, която е отговорна за неговата поддръжка за моментално справяне с възникналия проблем.

В някои случаи самият професионален домоуправител се заема с почистването на общите части, във входа и около жилищната сграда, което обикновено става веднъж седмично. Той събира и месечните вноски в уречен от него ден и час, като издава и съответна квитанция за заплатена сума. Накрая, наличието на професионален домоуправител е не само престиж, но и необходимост.

LEAVE A REPLY