Home Здраве Медицинска застраховка при пътуване в чужбина

Медицинска застраховка при пътуване в чужбина

Какво трябва да знаем за нея?

2210
0
SHARE

Ако често ви се налага да пътувате по работа извън България или просто обичате да си организирате екскурзии до красиви места в чужбина, то медицинската застраховка е точно за вас. Благодарение на нея ще си осигурите пълно спокойствие и оптимален комфорт през цялото време на пребиваването си извън територията на страната ни.

Какво представлява медицинската застраховка?

Медицинската застраховка има незадължителен характер и е напълно доброволна – т.е. никой не е длъжен да я сключи, но тя е добра възможност да се чувствате сигурни, когато ви се наложи да пътувате в чужбина.

Цели на застраховката

Главните цели на този тип застраховка са три:
– да покрие възникнали непредвидени здравословни разходи – разходи за неотложно медицинско лечение, спешно лечение при стоматолог, трайна загуба на трудоспособност, смърт в следствие на злополука и др.;
– да изплати някакво неочаквано появило се обезщетение на трети лица;
– да осигури съдействие – тук се включват всякакви разходи за репатриране на застрахования при настъпване на някаква злополука, покриване на стойността на загубен багаж и др.
Единственото условие, което не бива да забравяте, е, че застрахователното събитие трябва да се е случило извън територията на Република България.

Кой може да бъде застрахован?

Да сключат договор за „Медицинска застраховка“ имат право всички български граждани и всички чужденци с постоянно пребиваване на територията на Република България, които са в добро здравословно състояние в момента на застраховането, като изключение правят единствено наличните или очакваните заболявания.

Обект на застраховане може да бъде както един човек, така и цяла група от хора. Много от застрахователните компании дори имат пакети за цели семейства или ученически и студентски групи.

Цени

Застрахователната сума може да бъде различна – всичко зависи от офертите, които предлага фирмата, с която сте решили да сключите договор. Обикновено всяко застрахователно дружество предлага различни интересни пакети, които си заслужава да се проучат. При определяне на цената влияние оказват и броя на хората, които ще се застраховат, както и периодът на застраховката. Възможно е да има и разлика спрямо страните, които ще бъдат посетени.

Обхват на застраховката

Застраховката обхваща страните от цял свят, като единствено изключение прави територията на България и страната,  в която  застрахованият пребивава или има издадени законни граждански документи.

Период на застраховане

Медицинска застраховка може да се сключи за период от 1 до 356 дни.

Изплащане на застраховката

Застрахователните плащания обикновено се извършват в предварително посочен в договора брой работни дни, след като застрахованото лице е представило медицински доклади, фактури, рецепти, решения на ТЕЛК, актове и други необходими документи. Най-често застрахователното дружество изисква представените документи да бъдат преведени и на български език.

Изключения

Разбира се, има редица неприятни събития, които медицинската застраховка не покрива. Добре е предварително да бъдете добре запознати с тях, за да не останете изненадани в последния момент. Сред изключенията най-често срещани са: действия на застрахования с цел самонараняване или опит за самоубийство; участие на застрахования в незаконосъобразни дейности; в случай на война или гражданско неподчинение; при управляване на моторно превозно средство без валидни документи; при злополука под въздействие на наркотични вещества и други опиати; при предварително съществуващи заболявания; при практикуване на опасни спортове (ако това не е изрично посочено в договора) и др.

LEAVE A REPLY