Home Уютен дом Използване и поддръжка на асансьори

Използване и поддръжка на асансьори

1878
0
SHARE
.

Безопасната и безаварийна работа на асансьорите до голяма степен зависи от правилната им експлоатация. Постоянната поддръжка на асансьорите и ремонта осигуряват изправното състояние на всички механизми.
Дейността по монтажа, техническото обслужване, ремонта, модернизацията на асансьорите и системната работа за контрол върху работата на асансьорното оборудване се осъществява от специализирани фирми за поддръжка на асансьори.

За изпълнението на всички тези дейности фирма Maxilift.bg разполага с необходимите технически средства и квалифицирани специалисти.

Техническият контрол се осъществява от електромеханици с достатъчно опит и знания. Те трябва много добре да познават правилата за техниката на безопасност при работа с асансьорното оборудване. Специалистите по поддръжка на асансьори трябва да умеят да ползват електроизмервателни уреди за да се определя степента на износване на различни механизми и детайли.

Всяка специализирана фирма след сключване на договор за поддръжка на асансьори със собствениците разпределя отговорниците по райони за съответните асансьори. Разпределеното количество подемни устройства за обслужване от съответните работници е в зависимост от времето, необходимо за провеждане на периодичните прегледи и ремонт на един асансьор.

При поддръжка на асансьорите трябва много строго да се изпълняват изискванията за безопасност. Забранено е пущането на асансьора при отворени врати на шахтата и кабината. При работа по асансьора в шахтата трябва да се провери на площадката за възможност да се отвори вратата. Ако случайно това е възможно веднага трябва да се отстрани повредата. Не трябва да се изключва блокиращото устройство. Влизането в шахтата без стълба не се разрешава, както и спущане по въже.

Периодичните проверки по работата на асансьорното оборудване трябва да са насочени към гарантиране безопасността им на ползване. Да се проверяват всички механизми, въжета, кабината, вратата, както и системата за сигнал при авария.

При констатирани повреди да се извърши ремонт. Ако се наложи да се удължи времето за ремонт, асансьорът се спира от движение до привеждането му в пълна изправност.

Всички направени проверки и извършени ремонти задължително се вписват в дневника за текущо обслужване. Тази информация е насочваща за всяко следващо действие по съответния асансьор.

За безаварийната работа на асансьорите е от значение и ежедневното им ползване. Всеки един човек трябва да спазва изискванията за ползване на подемното устройство. С голямо внимание да се отнасят хората към кабината, вратата, да не се надвишава определения максимум товар.

LEAVE A REPLY